Αρχείο Αφηγήσεων Ζωής

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Επιστημονική Υπεύθυνη

Αναπλ. Καθηγήτρια Ρέα Κακάμπουρα

Συνεργάτες της ιστοσελίδας του ΑΑΖ

Δρ. Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη,

Χαράλαμπος Σταμπόλης, Msc